Mikro

Mikrobiologisk forening for fôr- og næringsmiddellaboratorier

Kort om foreninga Mikro

Foreninga Mikro ble starta opp i 1992.  Den bestod da så og si bare av lab-ansatte innen det offentlige næringsmiddeltilsyn.  Foreningens hovedoppgave har alltid vært å organisere et årlig seminar med temaer innen mikrobiologi, aktuelle metodeendringer innen fagområdet, temaer innen kvalitetssikring samt også temaer som kunne være litt mer generelle – men i hovedsak innen faget mikrobiologi.

Seminarene har også vært en arena for firmaer og leverandører av laboratorieutstyr.  Hvert år settes det av plass til ca. 10 leverandører som da får lov å sette opp sin utstilling og vise nyheter og annet til seminardeltagerene.

Etterhvert som tiden gikk og Mikro hadde avholdt seminarer i over ti år – på nesten like mange forskjellige steder i Norge – ble det foretatt en endring i vedtektene slik at medlemskapet i Mikro åpnet for alle som utfører mikrobiologiske analyser av næringsmidler, drikkevann og fôr.

I dag består foreninga Mikro av lab-ansatte innen de fleste næringsområdene vi har i Norge; kjøttbransjen, meieri, fôr, vannlab, fisk og ikke minst laboratorier som er igjen etter utskillinga fra det tidligere Næringsmiddeltilsynet.


Mikro-seminar 2024

22-23. oktober Thon Partner Hotel Norge, Kristiansand

Informasjon med program og påmelding vil bli tilgjengelig så snart det er klart.

Sett av tid i kalenderen til årets Mikro-seminar allerede nå!

Sjekk info om hotellet her.

Mikro © 2019 Frontier Theme