Mikro

Mikrobiologisk forening for fôr- og næringsmiddellaboratorier

Mikro-seminar 2021 avlyst

Hei!

Styret i Mikro har i det lengste jobbet med tanke på at det skulle bli seminar i 2021 – men det blir det dessverre ikke. 
Vi ser nå at selv om samfunnet forsiktig åpner opp etter hvert, er det flere faktorer og usikkerhetsmomenter som gjør at et Mikro-seminar slik vi ønsker at det skal være, vanskelig lar seg gjennomføre i år.

Styret har derfor vedtatt at Mikro-seminaret 2021 avlyses.

Vi beklager at det må bli slik i år, men vi satser på å levere med stil i 2022!

Neste Mikro-seminar arrangeres i Oslo i 2022, kombineres med Lab-messe det året.

Dere vil få mer informasjon mot sommeren neste år. 


Med vennlig hilsen
Styret i Mikro
ved
Torill Aune Vatn
www.Mikro-Norge.com

Updated: 30. august 2021 — 08:02
Mikro © 2019 Frontier Theme