Mikro

Mikrobiologisk forening for fôr- og næringsmiddellaboratorier

Personvern

Personvern, generell- og nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder MIKRO sin håndtering av personopplysninger, både ved direkte kontakt og på sine nettsteder. MIKRO (org. no. 998 817 900) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene.

Personopplysninger som behandles
MIKRO samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:
– (Firma)navn
– Kontaktperson
– (Firma)adresse/fakturaadresse
– Telefonnummer og e-postadresse

Hvordan informasjon innhentes?
MIKRO samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til å delta på våre seminar/kurs.

Eksempel på skjema:
– Kontaktskjema
– Ved påmelding til kurs og foredrag
– Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev på e-post

Formålet med informasjonen som innhentes:
– For å kunne ta kontakt og tilby våre seminar, foredrag og informasjon om lab-messer.

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?
Informasjon innhentet gjennom skjema på MIKRO-Norge.com lagres i vårt e-postsystem, når slike skjemaer sendes oss som e-post.

Har du deltatt på et seminar/kurs, har MIKRO registrert Navn, adresse, e-postadresse og tlf.nr. ved opprettelse av kundeforhold. Opplysninger er her kun tilgjengelig for medlemer i MIKRO sitt styre via innlogging med brukernavn og passord. Opplysningene er nødvendige for å kunne gi ut kursinvitasjon/deltagerbevis samt å utføre fakturering. Opplysninger i kunderegister slettes ikke, men brukes heller ikke. Lengst arkiveringstid kan hjemles i regnskapsloven.

Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte MIKRO.

Utlevering av informasjon til tredjepart?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter.

Rettigheter
Som deltager eller bruker av MIKRO sine tjenester har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at MIKRO ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Mikro © 2019 Frontier Theme