Mikro

Mikrobiologisk forening for fôr- og næringsmiddellaboratorier

Styreverv 2007 – 2008Styreverv 2007/2008Verv

Navn

 

Leder

 

 

Anita Rosén  FKT, Nedre Ila 20,
7018 Tronheim
Tlf. 73 88 35 30, Fax 73 88
35 04,
Mobil 977 10 037                              

 anita.rosen@felleskjopet.no

 

 

Nestleder

 

 

Karl Eckner, Norsk Matanalyse,

Boks 6166 Etterstad, 0602 Oslo,

Tlf. 23 05 05 40, Fax. 23 05 05 01karl.eckner@matanalyse.no

 

 

Sekretær

 

 

Eva Hilmarsen, ØMM-Lab AS,

Yvenveien 17, 1715 Yven,

Tlf. 69 13 78 80, Fax. 69 13 78 81,

Mobil  95 82 72 42


eva.hilmarsen@ommlab.no

 

 

Kasserer

 

 

Heidi Wikmark, LabNett AS

avd Stjørdal, Kvithamar

7500 Stjørdal

Tlf. 98 26 75 81, Fax. 74 83 21 01,

Mobil 92 02 39 67heidi.wikmark@labnett.com

 

 

 

Styremedlem

 

 

Jorund Brynhildsvoll,
Tine Meieriet,  2540 Tolga ,
Tlf. 62 49 51 20, Fax. 62 49
51 38,
Mobil 97 68 82
58                             


jorund.brynhildsvold@tine.no
  

 

 

Styremedlem

 

 

Svein Emil Holm, Mjøslab,

Ringveien 11, 2815 Gjøvik,

T 61 13 62 21, Fax. 61 13 62 29,

M 92 83 84 91svein.holm@mjoslab.no

 

 

 


Mikro © 2019 Frontier Theme