Mikro

Mikrobiologisk forening for fôr- og næringsmiddellaboratorier

Styreverv 2008 – 2009Styreverv 2008/2009Verv

Navn

 

Leder

 

 

Anita Rosén  FKT, Nedre Ila 20,
7018 Tronheim
Tlf. 73 88 35 30, Fax 73 88
35 04,
Mobil 977 10 037                              

 anita.rosen@felleskjopet.no

 

 

Nestleder

 

 

Karl Eckner, Norsk Matanalyse,

Boks 6166 Etterstad, 0602 Oslo,

Tlf. 23 05 05 40, Fax. 23 05 05 01karl.eckner@matanalyse.no

 

 

Sekretær

 

 

Eva Hilmarsen, ØMM-Lab AS,

Yvenveien 17, 1715 Yven,

Tlf. 69 13 78 80, Fax. 69 13 78 81,

Mobil  95 82 72 42


eva.hilmarsen@ommlab.no

 

 

Kasserer

 

 

Heidi Wikmark, LabNett AS

avd Stjørdal, Kvithamar

7500 Stjørdal

Tlf. 98 26 75 81, Fax. 74 83 21 01,

Mobil 92 02 39 67

hcw@matanalyse.no

 

 

Styremedlem

 

 

Torill Aune Vatn, Prebio AS avd. Fosen,

Haugamyra7113
Husbysjøen
,
Tlf.
73 85 62 10
Mobil 97 13 81 18                             


torill.a.vatn@prebio.no

 

 

Styremedlem

 

 

Svein Emil Holm, Mjøslab,

Ringveien 11, 2815 Gjøvik,

T 61 13 62 23, Fax. 61 13 62 29,

M 92 83 84 91svein@mjoslab.no

 

 

 


Mikro © 2019 Frontier Theme